Díky laskavosti paní MUDr. Zdeňky Límanové, která pořádala pozůstalost své matky JUDr. Marie Vahalové, rozené Ostrčilové (narozené 1906), se mi dostala do rukou pozvánka na tenisový večírek řevnického Okrašlovacího spolku 22. srpna 1923.

Turnaj se hrál v sedmi soutěžích, dvouhru pánů vyhrál MUDr. Rubeška a dvouhru dam paní H. Šourková. Ze známých sportovců se soutěží zúčastnili tehdy velmi mladý Jan Koželuh a známý reprezentant v jízdě na koni kapitán Kačer. Ostatní soutěže byly tzv. vyrovnávací, tj. hráčům různých úrovní byly přidělovány pro hru handicapy tak, aby byly soutěže vyrovnané a tím i zajímavější.

Kulturní pořad večírku měl úroveň. Na zahájení zazněla skladba „Popěvky nejrůznější“, kterou pro tenisty složil a sám zahrál hudební skladatel Otakar Ostrčil, dirigent a ředitel opery Národního divadla v Praze a strýc dr. Vahalové-Ostrčilové. Dále zarecitovaly – pozdější herečka Jarka Horáková a autorka příběhů pro děti o Kulihráškovi Marta Voleská. Následoval baryton dr. Bulíře a komické číslo Česty Ryšánka. Večírek vyvrcholil kabaretním představením s hudbou, zpěvy a tanci „Jednou ty, jednou já, jednou naše Anka“ v podání pánského tria Edmund Konrád, Česta Ryšánek a Handa Tille a tanečnice Anky Čekanové, tehdy devatenáctileté.

Mladí sportovci se uměli bavit v každé době.

J. König