V úterý dne 19. srpna 2014 zemřel ve věku 94 let pan Zdeněk Novák, nejstarší člen LTC Řevnice.  Byl členem tenisového oddílu od roku 1946. Života na tenise se zúčastňoval nejen hrou, ale i po stránce společenské. Hrál na různé hudební nástroje a mluvil několika jazyky.

Mezi tenisty zůstane na něj trvalá vzpomínka!

Za tenisový klub

Dr. Jindřich König